Olofsson, Erik MAGNUS

Distriktsläkare
Vårdcentralen Ödeshög
Skolgatan 3-7
599 31  ÖDESHÖG
Telefon: 010-104 87 16 (växel)
E-post: magnus.olofsson@regionostergotland.se


Utbildningsprogram
Läkarexamen
330,0 ECTS-poäng
Umeå Universitet
1998-01-16
Legitimerad läkare 2000-05-31
Specialistläkare i allmänmedicin 2005-06-22
Doktorsexamen
240,0 ECTS-poäng
Linköpings universitet
2017-02-07
Fristående kurser
Grundläggande forskningsmetodik för läkare i primärvård, kurskod MEDA46
30,0 ECTS-poäng
Umeå universitet
2004-03-10
Grundläggande forskningsmetodik, kurskod GRFU01
15,0 ECTS-poäng
Mittuniversitetet
2004-06-10
Ledarskapets psykologi A, kurskod PSYA17
15,0 ECTS-poäng
Umeå universitet
2005-01-21
Forsknings- och utvecklingsmetodik I, kurskod 8UG005
7,5 ECTS-poäng
Linköpings universitet
2008-11-28
Webbutveckling I – Introduktion, kurskod D0015D
7,5 ECTS-poäng
Luleå tekniska universitet
2013-06-08
Introduktion till programmering och C#, kurskod L0002B
7,5 ECTS-poäng
Luleå tekniska universitet
2013-09-13
Databaser, en introduktion, kurskod L0003B
7,5 ECTS-poäng
Luleå tekniska universitet
2013-11-22
Databaser I, kurskod D0004N
7,5 ECTS-poäng
Luleå tekniska universitet
2014-06-18
Introduktion till SPSS, kurskod STGA31
3,0 ECTS-poäng
Karlstads universitet
2014-10-17
Datavetenskap GR (A), Grunderna i VBA för Excel och Word, kurskod DV025G
9,0 ECTS-poäng
Mittuniversitetet
2015-05-08
Noteditering distans, kurskod MUHG12
4,0 ECTS-poäng
Lunds universitet
2015-12-01
Anställningar
Landstinget Västernorrland (100 %) 1998-01-19
Landstinget Jönköping (100 %) 2006-05-15
Landstinget Östergötland (100 %) 2007-09-03
Avhandling
 • Microbiological Surveillance in Primary Health Care: New Aspects of Antimicrobial Resistance and Molecular Epidemiology in an Ageing Population
  Läs avhandlingen
Publicerade vetenskapliga arbeten
 1. Olofsson M, Lindgren PE, Östgren CJ, Midlöv P, Mölstad S. Colonization with Staphylococcus aureus in Swedish nursing homes: a cross-sectional study. Scand J Infect Dis. 2012;44(1):3-8. Sammanfattning
 2. Olofsson M, Toepfer M, Östgren CJ, Midlöv P, Matussek A, Lindgren PE, Mölstad S. Low level of antimicrobial resistance in Escherichia coli among Swedish nursing home residents. Scand J Infect Dis. 2013;45(2):117-23. Sammanfattning
 3. Stark L, Olofsson M, Löfgren S, Mölstad S, Lindgren PE, Matussek A. Prevalence and molecular epidemiology of Staphylococcus aureus in Swedish nursing homes—as revealed in the SHADES study. Epidemiol Infect. 2014;142(6):1310-6. Sammanfattning
  • Artikeln har citerats i:
   1. J Oral Microbiol. 2015;7:26250. Sammanfattning