Magnus Olofsson

Specialistläkare i allmänmedicin, medicine doktor
Vårdcentralen Ödeshög
Skolgatan 3-7
599 31  ÖDESHÖG
Telefon: 010-104 87 16 (växel)
E-post: magnus.olofsson@regionostergotland.se


Utbildningar
Läkarexamen
330,0 ECTS-poäng
Umeå Universitet
1998-01-16
Legitimerad läkare 2000-05-31
Specialistläkare i allmänmedicin 2005-06-22
Doktorsexamen
240,0 ECTS-poäng
Linköpings universitet
2017-02-07
Anställningar
Landstinget Västernorrland (100 %) 1998-01-19
Landstinget Jönköping (100 %) 2006-05-15
Landstinget Östergötland (100 %) 2007-09-03
Forskningsanslag
Molecular Epidemiology of Staphylococcus aureus and Escherichia coli in an Aging Population
Forskningsrådet i sydöstra Sverige, FORSS-908561
2019-06-11
Avhandling
 • Microbiological Surveillance in Primary Health Care: New Aspects of Antimicrobial Resistance and Molecular Epidemiology in an Ageing Population. Läs avhandlingen
Vetenskapliga arbeten
 • Olofsson M, Lindgren PE, Östgren CJ, Midlöv P, Mölstad S. Colonization with Staphylococcus aureus in Swedish nursing homes: a cross-sectional study. Scand J Infect Dis. 2012;44(1):3-8. Läs sammanfattning
 • Olofsson M, Toepfer M, Östgren CJ, Midlöv P, Matussek A, Lindgren PE, Mölstad S. Low level of antimicrobial resistance in Escherichia coli among Swedish nursing home residents. Scand J Infect Dis. 2013;45(2):117-23. Läs sammanfattning
 • Stark L, Olofsson M, Löfgren S, Mölstad S, Lindgren PE, Matussek A. Prevalence and molecular epidemiology of Staphylococcus aureus in Swedish nursing homes—as revealed in the SHADES study. Epidemiol Infect. 2014;142(6):1310-6. Läs sammanfattning
 • Olofsson M, Matussek A, Ehricht R, Lindgren PE, Östgren CJ. Differences in molecular epidemiology of Staphylococcus aureus and Escherichia coli in nursing home residents and people in unassisted living situations . J Hosp Infect. 2019 Jan;101(1):76-83. Läs sammanfattning
Kurser
Grundläggande forskningsmetodik för läkare i primärvård, MEDA46
30,0 ECTS-poäng
Umeå universitet
2004-03-10
Grundläggande forskningsmetodik, GRFU01
15,0 ECTS-poäng
Mittuniversitetet
2004-06-10
Ledarskapets psykologi A, PSYA17
15,0 ECTS-poäng
Umeå universitet
2005-01-21
Forsknings- och utvecklingsmetodik I, 8UG005
7,5 ECTS-poäng
Linköpings universitet
2008-11-28
Webbutveckling I – Introduktion, D0015D
7,5 ECTS-poäng
Luleå tekniska universitet
2013-06-08
Introduktion till programmering och C#, L0002B
7,5 ECTS-poäng
Luleå tekniska universitet
2013-09-13
Databaser, en introduktion, L0003B
7,5 ECTS-poäng
Luleå tekniska universitet
2013-11-22
Databaser I, D0004N
7,5 ECTS-poäng
Luleå tekniska universitet
2014-06-18
Introduktion till SPSS, STGA31
3,0 ECTS-poäng
Karlstads universitet
2014-10-17
Datavetenskap GR (A), Grunderna i VBA för Excel och Word, DV025G
9,0 ECTS-poäng
Mittuniversitetet
2015-05-08
Övriga texter
 • Dålig luft kan ge ADHD och sämre impulskontroll. Energi & miljö. 2018;89(10):38. Läs artikeln
 • Duschar och bubbelbad kan sprida legionella. Energi & miljö. 2018;89(11-12):37. Läs artikeln
 • Kan kränkt integritet leda till sjukdomar? Energi & miljö. 2019;90(1):34. Läs artikeln
 • Ökat välbefinnande med bra vårdmiljö. Energi & miljö. 2019;90(2):34. Läs artikeln
 • Minskad produktivitet på grund av luftföroreningar. Energi & miljö. 2019;90(3-4):55. Läs artikeln
 • Astma och hösnuva beror på boendet. Energi & miljö. 2019;90(5):55. Läs artikeln
 • Somliga påverkas mer än andra av radonstrålning. Energi & miljö. 2019;90(6-7):53. Läs artikeln
 • Studie om partikelfilter lämnar frågor utan svar. Energi & miljö. 2019;90(8):40. Läs artikeln
 • Legionärssjuka kopplas till antibiotikaresistens. Energi & miljö. 2019;90(9):52. Läs artikeln