Möte om doktorandprojektet

Vi har ett (1) förslag på en mötestid för att diskutera fortsättningen på doktorandprojektet:

Nr Ort Lokal Dag Tid
1. Jönköping Mikrobiologen, Ryhov Onsdag 2014-05-28 Förmiddag, kl 10:00

Återkom gärna med återkoppling!