Konfidensintervall för proportionerTäljare (N) = [?] = Öka; [Å] = Minska
Nämnare (D) = [Ä] = Öka; [-] = MinskaResultat


     Dokument